Velkommen til vårt nettsted

Hei og velkommen til Tusen Dager! Her tar vi for oss de dramatiske hendelsene som utspilte seg over tusen dager i Spania i midten av det forrige århundret da landet opplevde en svær borgerkrig. Vi legger også vekt på årene etter borgerkrigen, da landet var underlagt Francisco Francos harde hånd. Til å begynne med, har vi en artikkel der vi går gjennom Francisco Francos oppvekst og formerende år. Her forsøker vi å forstå nettopp hvorfor denne mannen skulle komme til å bli den blodige diktatoren han i ettertid har blitt kjent for å ha vært. I denne artikkelen vil du bli tatt med til Francs fødested i det nordlige Spania, og du vil blant annet bli gjort kjent med hans families bånd til det spanske militæret – og særlig til marinen. Vi går også gjennom hvordan Franco kom til å verve seg i den spanske hæren, samt hvordan han fikk sitt første utenlandsoppdrag og deretter steg i rangene. Dette var ikke en uproblematisk affære –  Franco var godt likt av mange, men der var også mange som mente han ikke var egnet til å ha en lederstilling i militæret, ettersom han gjerne tok seg for mange friheter og ikke alltid fulgte ordre. I denne artikkelen tar vi også faktorer som hjalp med å forme Francos ideologiske overbevisninger – for eksempel, hans katolske bakgrunn og at han leste en spesifikk journal som fremhevet konspirasjonsteorier om frimurere, jøder og bolsjeviker.

 

Videre vil du naturligvis få lære om nøyaktig hvordan den spanske borgerkrigen gikk for seg. Her vil vi gi leseren en oversikt over de forskjellige partene som tok del i borgerkrigen, inkludert de mange rare alliansene som formet seg i løpet av denne tiden. Visste du for eksempel at både anarkistiske og kommunistiske grupperinger stod side om side bakom den republikanske fløyen? Vi undersøker også hvorvidt det er riktig å beskrive den spanske borgerkrigen som å ha vært en kamp mellom fascister og ikke-fascister, eller om den kanskje han ha vært mer komplisert enn som så. Her vil leseren naturligvis også få lære om nøyaktig hvilke hendelser som førte til kuppet og borgerkrigen, samt hvordan Franco og hans støttespillere klarte å ta over en rekke spanske byer og regioner, en etter en, før han til slutt klarte å ta Madrid og dermed klarte å konsolidere makten i landet. Vi har i tillegg en artikkelserie på hele tre artikler der vi gjør et skikkelig dypdykk i den utenlandske innblandingen i den spanske borgerkrigen. Mange er nok ikke klar over nøyaktig hvor involvert mange land var i den spanske borgerkrigen og hva dette hadde å si for krigens utfall. Her vil du i løpet av flere artikler få lære mer om nøyaktig hvordan aktører som Nazi Tyskland, Italia, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen gikk frem for å støtte de spanske republikanerne og nasjonalistene. Visste du for eksempel at 170 tonn gull ble overført fra Spania til Sovjetunionen, gjennom Frankrike? Dersom svaret er nei, er du ikke alene.

 

Vi har også en artikkel der vi dokumentarer den beryktede politiske undertrykkingen som foregikk under Francos styre i Spania. Her får du lære om hvordan Franco kneblet sosialistiske og kommunistiske partier som opererte i Spania, og hvordan han drev nasjonsbygging ved å fremheve visse spanske kulturelle fenomener som flamenco og tyrefekting, samtidig som han forsøkte å undertrykke bruken av språk som katalansk, galisisk og baskisk. Her går vi også inn i hvordan Franco brukte de spanske mediene til å spre propaganda med blant annet den hensikt å få det spanske folket til å vende seg imot Frankrike og Storbritannia. Til sist skriver vi om hvordan Franco etablerte en enhet innenfor politiet til å patruljere på den spanske landsbygden for å sørge for at folk oppførte seg i henhold til katolske skikker. I en annen artikkel utdyper vi hendelsene som fant sted i løpet av Francos siste år før han døde. Her vil du blant annet få lære om hvordan Franco forsøkte å få den tyske erkehertugen, Otto von Habsburg, til å takke ja til å ta over tronen i Spania. Dette gikk ikke hertugen med på, ettersom han mener det ikke ville blitt tatt godt imot av det spanske folk å ha en tysker sittende ved makten i landet. Francos siste år var preget av sykdom og lengre perioder med sykemelding før han til slutt døde den 20 november i 1975. Til sist har vi skrevet en artikkel der vi tar for oss Spania i tiden etter at Franco gikk av. Her vil du blant annet lære om hvilke steg Spania har tatt for å kvitte seg med Francos arv – blant annet, har de revet en rekke statuer av diktatoren og det har blitt fremmet en resolusjon i Europarådets parlamentariske forsamling der de vedtok å fordømme på det sterkeste de mange bruddene på menneskerettigheter som fant sted under Francos styre.

Leave a Comment